panel top

Süt Dişi Çürükleri ve Tedavileri

Süt dişi çürükleri nasıl tedavi edilir?

Diş çürüğü dişlerin en dış tabakası olan mineden başlayan ve dentin adı verilen daha derin tabakalara doğru ileryen, çürüğün erken tanısında dolgu işlemi ile tedavi yeterliyken, daha derin çürüklerde amputasyon (dişin pulpasının bir kısmının alınması) veya kanal tedavisi (pulpanın tümünün çıkarılması) gibi uygulamalara kadar uzanan bir hadisedir.

  • Diş çürüğünün, dişin en derin tabakası olan pulpaya (dişin sinirine) ulaştığı dönemde ise çocuğunuzun gece ağrıları başlayacaktır. Gece ağrıları çocuğunuzun düzenli ve deliksiz bir gece uykusu uyumasına engel olacak, bu da tıpkı yetersiz beslenme gibi çocuğunuzun gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir.
  • Süt dişlerinin çok önemli görevleri vardır. En önemli görevlerinden biri beslenme ve fonasyonun (doğru ses çıkarma) sağlamasıdır.Çürüğün erken dönemlerinde sadece beslenme sonrasında ağrı hisseden çocuk, çürüğün derinleştiği durumlarda devamlı ağrı duymaya başlaması ile yemek sonrasında ağrı hisseden çocuk yemek yemek istemeyecektir. Bu sürecin sonunda da yetersiz beslenmeye bağlı olarak gelişim gerilikleri görülebilecektir.
  • Ağızdaki çürük sayısının artması, ağız ortamındaki bakteri sayısının artmasına sebep olduğundan, bu artmış bakteri sayısının da diğer sağlam dişlerin çürümesine neden olacaktır.
  • Bazı aileler süt dişlerinin tedavi edilmesinin gerek olmadığını düşünürler. Buna gerekçe olarak da altlarından gelecek sürekli dişlerin olduğunu savunurlar. Oysaki süt dişlerinin zamanından önce çekilmesi veya herhangi bir nedenle erken kaybı ile komşuluğundaki dişler o boşluğa doğru hareket edeceklerinden, böylelikle çapraşıklık, çiğneme, estetik ve konuşma bozuklukları kaçınılmaz olacaktır. Özellikle konuşmanın öğrenildiği dönemde ön süt dişlerinin eksik olması f, v, s, z, t harflerinin fonasyonunun yanlış öğrenilmesi ve bunun kalıcı olmasına neden olacaktır. Estetik ise diğer en büyük problemlerden biridir.Estetik büyükler için olduğu kadar çocuklar için de çok önemlidir. Çürük ya da dişeti problemi nedeniyle dişleri çekilen çocuklarda çeneler çöker ve yaşlı bir görünüm alır. Çocuklar çirkin göründüklerini düşünerek ağzını kapatarak gülmeye veya konuşmamaya başlarlar bu da çocukda özgüven eksikliğini ve diğer psikolojik rahatsızlıkları peşinden getirir.panel top