panel top

Yirmi yaş dişi hangi durumlarda çekilir? 01:29

20 yaş dişi ağzın en sonundaki azı dişleridir. Bu dişler yaklaşık olarak 18-24 yaş aralığında çıkar. 20 yaş dişleri çıkarken ağrı, şişkinlik, ağız hareketlerinde kısıtlılık ve kulak ağrısına neden olabilir. 20 yaş dişleri kök ucunda apse oluşturuyorsa ve ağız hijyenini tehdit ediyorsa çekilebilir.panel top